Resultaat onderzoek digitale toegankelijkheid van S@men

Rapport auteur Afdeling I&A Provincie Gelderland, November 25, 2020

Evaluatie opdrachtgever Provincie Gelderland

Scope van de evaluatie

Website naam S@men
Scope van de website

Alle pagina's op https://milieuklacht.gelderland.nl

WCAG versie WCAG 2.1
Conformiteitsdoel Niveau AA
Verdere evaluatievereisten

Binnen de scope van het onderzoek is de steekproef representatief voor de content die wordt aangeboden (conform WCAG-EM).

Basisniveau van toegankelijkheid ondersteund

De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

Technologieën waarop gesteund wordt, gedocumenteerd in https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/
  • HTML5
  • CSS
  • WAI-ARIA
  • DOM
  • ECMAScript 5

Overzicht toetsresultaten

Resultaat voor Niveau AA
Principe Niveau A Niveau AA
1. Waarneembaar 9 / 9 11 / 11
2. Bedienbaar 14 / 14 3 / 3
3. Begrijpelijk 5 / 5 5 / 5
4. Robuust 2 / 2 1 / 1
Totaal 30 / 30 20 / 20

Uitgebreide toetsresultaten

Principe 1 Waarneembaar

1.1 Tekstalternatieven

1.1.1 Niet-tekstuele content: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.2 Op tijd gebaseerde media

1.2.1 Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen): (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.2 Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen): (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.3 Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen): (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.4 Ondertitels voor doven en slechthorenden (live): (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.2.5 Audiodescriptie (vooraf opgenomen): (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.3 Aanpasbaar

1.3.1 Info en relaties: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.3.2 Betekenisvolle volgorde: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.3.3 Zintuiglijke eigenschappen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.3.4 Weergavestand: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.3.5 Identificeer het doel van de input: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4 Onderscheidbaar

1.4.1 Gebruik van kleur: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.2 Geluidsbediening: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

1.4.3 Contrast (minimum): (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.4 Herschalen van tekst: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.5 Afbeeldingen van tekst: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.10 Reflow: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.11 Contrast van niet-tekstuele content: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.12 Tekstafstand: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

1.4.13 Content bij hover of focus: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

Principe 2 Bedienbaar

2.1 Toetsenbordtoegankelijk

2.1.1 Toetsenbord: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.1.2 Geen toetsenbordval: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.1.4 Enkel teken sneltoetsen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

2.2 Genoeg tijd

2.2.1 Timing aanpasbaar: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

2.2.2 Pauzeren, stoppen, verbergen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.3 Toevallen en fysieke reacties

2.3.1 Drie flitsen of beneden drempelwaarde: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.4 Navigeerbaar

2.4.1 Blokken omzeilen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.4.2 Paginatitel: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.4.3 Focus volgorde: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.4.4 Linkdoel (in context): (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.4.5 Meerdere manieren: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.4.6 Koppen en labels: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.4.7 Focus zichtbaar: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.5 Input Modaliteiten

2.5.1 Aanwijzergebaren: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

2.5.2 Aanwijzerannulering: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.5.3 Label in naam: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

2.5.4 Bewegingsactivering: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

Principe 3 Begrijpelijk

3.1 Leesbaar

3.1.1 Taal van de pagina: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.1.2 Taal van onderdelen: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

3.2 Voorspelbaar

3.2.1 Bij focus: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.2.2 Bij input: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.2.3 Consistente navigatie: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.2.4 Consistente identificatie: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.3 Assistentie bij invoer

3.3.1 Foutidentificatie: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.3.2 Labels of instructies: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.3.3 Foutsuggestie: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

3.3.4 Foutpreventie (wettelijk, financieel, gegevens): (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Niet van toepassing

Bevindingen:

Principe 4 Robuust

4.1 Compatibel

4.1.1 Parsen: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

4.1.2 Naam, rol, waarde: (Niveau A)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

4.1.3 Statusberichten: (Niveau AA)
Resultaat van de hele sample:
Uitkomst: Voldoende

Bevindingen:

Sample met getoetste webpagina's

Onderbouwing van de evaluatie

Mozilla Firefox, versie 83
Google Chrome, versie 86
Microsoft Edge, versie 86

Informatie over WCAG 2.1