Over S@men

S@men is de plek waar u een melding kunt indienen over uw leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan milieuoverlast, bouwoverlast, overlast van (provinciale) wegen. Ook vindt u een overzicht van aankondigingen. S@men is een samenwerkingsverband tussen provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant, de Gelderse, Brabantse en Zeeuwse Omgevingsdiensten en een aantal Gelderse gemeenten.
De volgende organisaties plaatsen meldingen leefomgevingen op deze site: