Sinds 1 januari 2024 is het samenwerkingsverband S@men opgeheven. U kunt vanaf nu uw melding indienen bij de Gelderse omgevingsdiensten of bij provincie Gelderland. Kijk hieronder wie u verder kan helpen.

Let op: vanaf 1 maart 2024 is deze pagina niet meer beschikbaar.


Wilt u iets melden over:

  • Provinciale wegen
  • Het openbaar vervoer
  • Zwemwater
  • Aantasting beschermde dier- plantsoorten
  • Kleine luchtvaart (niet burger-, vracht-, of militaire luchtvaart)

Wilt u iets melden over:

  • Overlast van een bedrijf of industrieterrein
  • Stank- of geluidsoverlast of lichthinder
  • Luchtverontreiniging
  • Bodemverontreiniging
  • Overtredingen van de Wet Natuurbescherming