Aankondigingen overlast door bedrijven

Ervaart u overlast van een bedrijf? In het overzicht hieronder vindt u aankondigingen van bedrijven die mogelijk overlast (gaan) veroorzaken.

Gebeurtenis Begindatum Tijd Einddatum Tijd Plaats Naam bedrijf Toelichting
Bevoorrading in avonduren op 23 en 24 juni 2021 23-06-21 18:00 24-06-21 21:00 Nijmegen EMR Nijmegen Bevoorrading waardoor meer activiteiten in de avond plaatsvinden, echter zal binnen de vergunde geluidsnormen gewerkt worden. Door het ongewone ritme van EMR kan het zijn dat de omgeving dit geluid waarneemt.
Geplande mix werkzaamheden BECH > evt. extra geuremissie 17-06-21 08:00 17-06-21 18:00 Harderwijk RWZI Harderwijk M202114833.
Tijdelijke huurinstallatie slibontwatering > evt. extra geur-/geluidemissie 19-05-21 08:00 16-06-21 18:00 Apeldoorn RWZI Apeldoorn M202111845
Vliegbewegingen (oefeningen) > evt. extra geluidemissie 16-12-11 08:00 31-12-25 23:59 Gelderland E.O. Ministerie van Defensie De Provincie Gelderland is niet het bevoegde gezag over het luchtruim. Oefeningen van Defensie staan aangekondigd op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen en op teletekst pagina 766. U kunt hierover direct bellen met Defensie (0800-0226033; gratis nummer) of gebruik maken van het klachtenformulier op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier