Aankondigingen overlast door bedrijven

Ervaart u overlast van een bedrijf? In het overzicht hieronder vindt u aankondigingen van bedrijven die mogelijk overlast (gaan) veroorzaken.

Gebeurtenis Begindatum Tijd Einddatum Tijd Plaats Naam bedrijf Toelichting
Perscontainer van influentvijzels 3 en 4 defect > evt. extra geuremissie 20-04-18 13:00 18-05-18 17:00 Apeldoorn RWZI Apeldoorn M201814198
Roldeur defect > evt. extra geluidemissie 19-04-18 13:45 23-04-18 17:00 Doesburg Gieterij Doesburg Melding M201814047: Grote roldeur is defect waardoor deze blijft open staan. Eventuele geluidsemissie mogelijk.
Vliegbewegingen (oefeningen) > evt. extra geluidemissie 16-12-11 08:00 31-12-20 23:59 Gelderland E.O. Ministerie van Defensie De Provincie Gelderland is niet het bevoegde gezag over het luchtruim. Oefeningen van Defensie staan aangekondigd op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen. U kunt hierover direct bellen met Defensie (0800-0226033; gratis nummer) of gebruik maken van het klachtenformulier op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/inhoud/geluidsoverlast/klachtenformulier