Verbeter uw leefomgeving: geef eenvoudig uw melding door

Wilt u een spoedmelding indienen ? Neem dan altijd telefonisch contact op met uw provincie of gemeente. Wij helpen u graag verder.


Wat kunt u melden?

U kunt bijvoorbeeld melding doen van:
  • overlast van bedrijven
  • klachten over zwemwater
  • hinderlijke verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
  • lantaarnpalen die niet goed werken
  • stoplichten die niet goed werken
  • schade aan stoep of weg
  • een kapot bushokje of verkeersbord
  • overhangende takken of struiken die over de stoep komen
  • vervuiling op pleinen en speelplaatsen.

Hoe gaat het verder?

Na het indienen van uw melding ontvangt u een meldingsnummer en/of een e-mail met een link erin. Hiermee volgt u de afhandeling in S@men. Klik op ‘Meldingenoverzicht’ (bovenaan deze pagina) om uw melding op te zoeken. Als u een e-mailadres heeft achtergelaten, krijgt u na afhandeling een e-mail over wat wij met uw melding hebben gedaan.

Alle informatie over de afhandeling van uw melding

Aankondigingen overlast door bedrijven

Ervaart u overlast van een bedrijf? In het overzicht hieronder vindt u aankondigingen van bedrijven die mogelijk overlast (gaan) veroorzaken.
Gebeurtenis Begindatum Tijd Einddatum Tijd Plaats Naam bedrijf Toelichting
Radboud Sports 2019 28-06-19 09:00 28-06-19 21:00 Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen UMC Meldingsnummer is M201911199. Het evenement zal plaatsvinden op vrijwel alle sportvelden en hallen van het Radboud Sportcentrum. Voor een aantal kleine onderdelen, zoals de veldloop, yoga, bootcamp en boogschieten, wordt gebruik gemaakt van Park Brakkenstein (hier is melding voor gedaan bij de gemeente). Begin- en eindtijd soundcheck Testen van het geluid vanaf 10.00 uur. - 12.45-13.15 uur: Ontvangst op het RSC - 13.15-13.30 uur: Opening en inzet jokers - 13.45-17.00 uur: Competitieprogramma en sportfestival programma - 17.00-17.20 uur: Teamfoto’s - 17.20-17.30 uur Tussenstand en uitleg finalespel - 17.30-18.00 uur: Finalespel - 18.00-20.00 uur: Prijsuitreiking, nakletsen, borrelen, eten, ……
Eén of twee deuren van decanterhal staan open 11-06-19 09:00 28-06-19 18:00 Bemmel Groen Gas Gelderland Wegens ombouw naar een andere decenter zullen deze week en komende week één of twee deuren van de decanterhal open staan. Er kan geuremissie zijn, maar de kans hierop is klein omdat in de decanterhal op onderdruk wordt gewerkt (M201916362 en M201917709 ).
Afwijkende bedrijfsvoering slibverwerking 11-06-19 07:00 25-06-19 19:00 Apeldoorn Waterschap Vallei en Veluwe, RWZI Apeldoorn Vanwege de inspectie en onderhoud aan de gashouder kunnen wij geen slib vergisten, en moeten wij het slib met een mobiele decanter centrifuge verwerken. Dit zal in dag uren gebeuren vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur en kan enige geur en geluidsoverlast geven. Melding afwijking bedrijfsvoering Wabo / rwzi Apeldoorn (Stadhoudersmolenweg 40, Apeldoorn) M201913052
Onderhoud perscontainer 20-05-19 08:00 01-07-19 09:00 Apeldoorn Waterschap Vallei en Veluwe RWZI De perscontainer gaat weg voor onderhoud. Er komt tijdelijk een open container te staan om het roostergoed op te vangen. Deze open container wordt niet afgezogen en kan leiden tot geur. De bedrijfsvoering wordt zo uitgevoerd, dat er zo min mogelijk roostergoed in deze container komt. Mocht de container wel worden gebruikt, dan wordt deze weer zo snel mogelijk geleegd. Melding geregistreerd onder M201913593.
Vliegbewegingen (oefeningen) > evt. extra geluidemissie 16-12-11 08:00 31-12-25 23:59 Gelderland E.O. Ministerie van Defensie De Provincie Gelderland is niet het bevoegde gezag over het luchtruim. Oefeningen van Defensie staan aangekondigd op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen en op teletekst pagina 766. U kunt hierover direct bellen met Defensie (0800-0226033; gratis nummer) of gebruik maken van het klachtenformulier op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/inhoud/geluidsoverlast/klachtenformulier