Verbeter uw leefomgeving: geef eenvoudig uw melding door

Wilt u een spoedmelding indienen ? Neem dan altijd telefonisch contact op met uw provincie of gemeente. Wij helpen u graag verder.


Wat kunt u melden?

U kunt bijvoorbeeld melding doen van:
  • overlast van bedrijven
  • klachten over zwemwater
  • hinderlijke verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
  • lantaarnpalen die niet goed werken
  • stoplichten die niet goed werken
  • schade aan stoep of weg
  • een kapot bushokje of verkeersbord
  • overhangende takken of struiken die over de stoep komen
  • vervuiling op pleinen en speelplaatsen.

Hoe gaat het verder?

Na het indienen van uw melding ontvangt u een meldingsnummer en/of een e-mail met een link erin. Hiermee volgt u de afhandeling in S@men. Klik op ‘Meldingenoverzicht’ (bovenaan deze pagina) om uw melding op te zoeken. Als u een e-mailadres heeft achtergelaten, krijgt u na afhandeling een e-mail over wat wij met uw melding hebben gedaan.

Alle informatie over de afhandeling van uw melding

Aankondigingen overlast door bedrijven

Ervaart u overlast van een bedrijf? In het overzicht hieronder vindt u aankondigingen van bedrijven die mogelijk overlast (gaan) veroorzaken.
Gebeurtenis Begindatum Tijd Einddatum Tijd Plaats Naam bedrijf Toelichting
Vervanging sproeidroger > evt. extra geluid en verkeersbewegingen 28-09-20 08:00 31-10-20 17:00 Nijmegen Mead Johnson M202026350.
Betonherstelwerkzaamheden | Variabel Onderhoud Nederrijnbrug A50 14-09-20 07:00 02-10-20 22:00 Nederrijnbrug A50 Mourik Infra Mourik Infra voert in opdracht van Rijkswaterstaat het Variabel Onderhoud uit aan de Nederrijnbrug A50. De werkzaamheden worden vanaf nu met een werkschip en hoogwerker vanaf het water (Neder-Rijn) uitgevoerd, op de dag en in de avond tussen 07:00 uur en uiterlijk 22:00 uur. Tijdens dit tijdsvenster kan het geluid in de omgeving mogelijk te horen zijn en in de avonduren kan de tijdelijke werkverlichting als hinderlijk ervaren worden. Wij proberen hinder zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie over de het project Variabel Onderhoud Nederrijnbrug vindt u op de website van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl/A50nederrijnbrug. Ook kunt u het publieksnummer van Rijkswaterstaat bellen op 0800 - 8002.
Vliegbewegingen (oefeningen) > evt. extra geluidemissie 16-12-11 08:00 31-12-25 23:59 Gelderland E.O. Ministerie van Defensie De Provincie Gelderland is niet het bevoegde gezag over het luchtruim. Oefeningen van Defensie staan aangekondigd op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen en op teletekst pagina 766. U kunt hierover direct bellen met Defensie (0800-0226033; gratis nummer) of gebruik maken van het klachtenformulier op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/inhoud/geluidsoverlast/klachtenformulier