Verbeter uw leefomgeving: geef eenvoudig uw melding door

Wilt u een spoedmelding indienen ? Neem dan altijd telefonisch contact op met uw provincie of gemeente. Wij helpen u graag verder.


Wat kunt u melden?

U kunt bijvoorbeeld melding doen van:
  • overlast van bedrijven
  • klachten over zwemwater
  • hinderlijke verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
  • lantaarnpalen die niet goed werken
  • stoplichten die niet goed werken
  • schade aan stoep of weg
  • een kapot bushokje of verkeersbord
  • overhangende takken of struiken die over de stoep komen
  • vervuiling op pleinen en speelplaatsen.

Hoe gaat het verder?

Na het indienen van uw melding ontvangt u een meldingsnummer en/of een e-mail met een link erin. Hiermee volgt u de afhandeling in S@men. Klik op ‘Meldingenoverzicht’ (bovenaan deze pagina) om uw melding op te zoeken. Als u een e-mailadres heeft achtergelaten, krijgt u na afhandeling een e-mail over wat wij met uw melding hebben gedaan.

Alle informatie over de afhandeling van uw melding

Aankondigingen overlast door bedrijven

Ervaart u overlast van een bedrijf? In het overzicht hieronder vindt u aankondigingen van bedrijven die mogelijk overlast (gaan) veroorzaken.
Gebeurtenis Begindatum Tijd Einddatum Tijd Plaats Naam bedrijf Toelichting
Broei in bunker |(ontvangst)/rook trekt vanuit de hal naar buiten 22-05-18 10:00 22-05-18 18:00 Weurt ARN M201817428 De broei in de bunker in de ontvangsthal is overgegaan in een brand. De brand vindt plaats in een afgesloten bak. De brandweer zal met perslucht naar binnen gaan. ------------------------- M201817403 Broei ontstaan in bunker (geen brand). Geeft rookontwikkeling en doordat de deuren van de hal open staan ivm onderhoud is dit voor omgeving mogelijk zichtbaar.
Evt. geluidemissie/evenement met geluidversterking Radboud Rocks 22-05-18 08:00 25-05-18 23:00 Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen / UMC M201816163 Datum: 24 mei Begin en eindtijd: 16.00 – 23.00 uur Soundcheck: Rond 14.00 uur Op- en afbouw 22, 23 en 24 mei: opbouw 24 en 25 mei: afbouw
Evt: geluidemissie/ geuremissie Onderhoud wervelbedoven 19-05-18 08:00 26-05-18 18:00 Renkum Parenco M201817068: Door onderhoudswerkzaamheden aan de wervelbedoven kan er enige geluidsoverlast ontstaan door het afblazen van stoom. Daarnaast is er een zeer kleine kans op toename van geuremissie.
Vliegbewegingen (oefeningen) > evt. extra geluidemissie 16-12-11 08:00 31-12-20 23:59 Gelderland E.O. Ministerie van Defensie De Provincie Gelderland is niet het bevoegde gezag over het luchtruim. Oefeningen van Defensie staan aangekondigd op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen. U kunt hierover direct bellen met Defensie (0800-0226033; gratis nummer) of gebruik maken van het klachtenformulier op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/inhoud/geluidsoverlast/klachtenformulier