Verbeter uw leefomgeving: geef eenvoudig uw melding door

Wilt u een spoedmelding indienen ? Neem dan altijd telefonisch contact op met uw provincie of gemeente. Wij helpen u graag verder.


Wat kunt u melden?

U kunt bijvoorbeeld melding doen van:
  • overlast van bedrijven
  • klachten over zwemwater
  • hinderlijke verkeersmaatregelen, zoals drempels en wegversmallingen
  • lantaarnpalen die niet goed werken
  • stoplichten die niet goed werken
  • schade aan stoep of weg
  • een kapot bushokje of verkeersbord
  • overhangende takken of struiken die over de stoep komen
  • vervuiling op pleinen en speelplaatsen.

Hoe gaat het verder?

Na het indienen van uw melding ontvangt u een meldingsnummer en/of een e-mail met een link erin. Hiermee volgt u de afhandeling in S@men. Klik op ‘Meldingenoverzicht’ (bovenaan deze pagina) om uw melding op te zoeken. Als u een e-mailadres heeft achtergelaten, krijgt u na afhandeling een e-mail over wat wij met uw melding hebben gedaan.

Alle informatie over de afhandeling van uw melding

Aankondigingen overlast door bedrijven

Ervaart u overlast van een bedrijf? In het overzicht hieronder vindt u aankondigingen van bedrijven die mogelijk overlast (gaan) veroorzaken.
Gebeurtenis Begindatum Tijd Einddatum Tijd Plaats Naam bedrijf Toelichting
Onderhoud luchtwasser 21-11-18 07:00 21-11-18 17:00 Bemmel Groen Gas Gelderland Mogelijk extra geuremissie
Storing | mogelijk extra geuremissie 20-11-18 11:00 27-11-18 11:00 Apeldoorn RWZI Apeldoorn De externeafvalstoffen vergister is uit bedrijf genomen. Dit wanwege verminderde gasopbrengst. Het aanwezige slib wordt ontwaterd via een externe centrifuge. Hier bij kan extra geur bij vrij komen. Echter veel overlast wordt er niet verwacht.
Vervanging emissierekenaar 19-11-18 08:00 23-11-18 17:00 Weurt ARN B.V. M201838929: Binnenkort wordt de emissierekenaar vervangen waarmee de emissies in de schoorstenen van de verbrandingslijnen van ARN worden gemeten. Aanleiding daartoe is de regelgeving inzake een toe te passen zuurstofcorrectie ingeval van het mee verbranden van gevaarlijk afval. De planning is om de voorbereidingen en ombouw in week 47 uit te voeren. Hierdoor zullen bij elke lijn gedurende 1 dag geen emissies gemeten en geregistreerd worden. Op de dag van de ombouw zal dit per betreffende verbrandingslijn via het gebruikelijke meldingsformulier worden gemeld.
Opstarten bedrijf > evt. extra geuremissie 22-10-18 07:00 04-03-19 07:00 Harderwijk Bio Energie Centrale Harderwijk M201835238 Aanvoer grondstoffen in week 43 Extra transportbewegingen in week 44 tijdens aanvoer entmateriaal voor de vergister Geur: het biofilter heeft een opstartperiode nodig, waarschijnlijk van enkele weken, dit kan leiden tot enige overlast voor de omgeving.
Vliegbewegingen (oefeningen) > evt. extra geluidemissie 16-12-11 08:00 31-12-20 23:59 Gelderland E.O. Ministerie van Defensie De Provincie Gelderland is niet het bevoegde gezag over het luchtruim. Oefeningen van Defensie staan aangekondigd op www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen en op teletekst pagina 766. U kunt hierover direct bellen met Defensie (0800-0226033; gratis nummer) of gebruik maken van het klachtenformulier op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/inhoud/geluidsoverlast/klachtenformulier